Tuloslaskelma, konserni

1000 € 1.1.– 31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto 84 996 66 557
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (–) -5 220 5 455
Liiketoiminnan muut tuotot 219 282
Materiaalit ja palvelut -52 613 -47 835
Henkilöstökulut -9 505 -9 539
Poistot ja arvonalentumiset -3 927 -4 385
Liiketoiminnan muut kulut -15 845 -12 180
Liikevoitto -1 896 -1 646
Rahoitustuotot- ja kulut 18 -398
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 878 -2 044
Tilikauden verot -419 -166
Vähemmistöosuus 0 1
Tilikauden voitto -2 297 -2 209