Ihmisoikeudet ja reilu peli

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja reilut toimintaperiaatteet ovat perusta kestävälle kansainväliselle projektikaupalle

Käyttörahaliiketoiminta on globaalia B2G (Business to Governments) projektikauppaa, jossa asiakkaina ovat keskuspankit tai valtiovarainministeriöt. Lisäksi Suomen Rahapajalla on aihioliiketoimintaa, jossa asiakkaina ovat rahapajat, joista useat ovat valtion virastoja. Juhlarahaliiketoiminnan asiakaskunta koostuu Suomen valtiovarainministeriön lisäksi pääosin juhlarahojen jälleenmyyjistä ja kuluttajista. Yhtiöllä on asiakkaita neljällä mantereella sekä aktiivinen ja lähellä asiakkaita toimiva edustajaverkosto. Lisäksi yhtiö ostaa raaka-aineita valikoiduilta toimittajilta ympäri maailmaa.

Suomen Rahapajalla on käytössä liiketoiminnan eettiset ohjeet. Yhteistyökumppaneita koskevat vastuullisuusvaatimukset on kirjattu Business Partner Code of Conductiin.
Yhtiö ei hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai korruptiota.

Yhtiö on kehittänyt vuoden 2017 aikana tapoja sen varmistamiseksi, että yhtiön työntekijöiden lisäksi myös muut tahot voivat raportoida anonyymisti eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta. Tätä kehitystyötä jatketaan vuoden 2018 aikana.

Olemme alle koostaneet keskeisiä teemoja liittyen ihmisoikeuksiin ja reiluun peliin. Lue lisää verkkosivuiltamme.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Suomen Rahapaja kunnioittaa ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Työnantajana yhtiö noudattaa Kansainvälisen työjärjestön määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia.

Suomen Rahapajalla ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää. Yhtiö kehittää aktiivisesti tasa-arvosuunnitelmaansa Yhdenvertaisuuslain sekä Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta mukaisesti.

Yhtiössä erilaisuutta arvostetaan voimavarana. Kulttuurisen monimuotoisuuden arvostaminen on toisista ihmisistä välittämisen ja ymmärtämisen ytimessä sekä rauhaisan yhteistyön edellytys.

Suomen Rahapajalla ei hyväksytä lapsityövoimaa. Yhtiö ei osallistu ihmisoikeusrikkomuksiin eikä hyväksy lasten hyväksikäyttöä missään muodossa.

Reilu peli aina ja kaikkialla

Suomen Rahapajalla ei hyväksytä korruptiota missään muodossa. Noudatamme paikallista lainsäädäntöä, edistämme eettisiä työtapoja ja edellytämme samaa sidosryhmiltämme. Emme anna taloudellista tukea poliittisille puolueille. Suomen Rahapajalla on toimintaohjeet vieraanvaraisuuden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä.

Suomen Rahapaja kunnioittaa omistajien oikeuksia aineettomaan omaisuuteen, malleista valokuviin. Yhtiössä kunnioitetaan kumppaneiden immateriaalioikeuksia ja tunnustetaan ne aktiivisesti kaikessa toiminnassa.

#
Raportoimme yritysvastuukehityksestämme Suomen ja Saksan yhtiöiden toimintojen osalta. Konserniin kuuluu lisäksi Espanjan rahapajan kanssa puoliksi omistettu yhteisyritys Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO SA), joka valmistaa aihiota Espanjassa. CECO SA on allekirjoittanut Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet liikekumppaneille ja on sitoutunut siltä osin noudattamaan yhtiön eettisiä toimintaohjeita.