Me ympäristö

Suomen Rahapaja toimii ympäristön suhteen vastuullisesti. Pyrimme pienentämään toiminnan ympäristövaikutuksia minimoimalla päästöt vesistöihin, ilmaan ja maaperään.

Käytämme sekä aineellisia että aineettomia resursseja vastuullisesti.

Seuraamme materiaalinkäyttöämme. Raportoimme materiaalinkäytöstä jätelajeittain sekä jätteen hävitysmenetelmittäin. Olemme sitoutuneet kuljetusten ympäristövaikutusten vähentämiseen suosimalla merirahtia aina kun mahdollista. Seuraamme Suomen ja Saksan toimipisteiden energiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä, Saksan toimipisteemme on myös ISO50001-sertifioitu. Luonnonvarojen kulutusta tarkkaillaan sähkön, lämmön, veden sekä kaasuvoiman osalta.

Teolliset liiketoimintaprosessimme sekä suojelevat luontoa että parantavat tehokkuutta.

Suomen Rahapaja mallintaa ja hioo prosessejaan tavoitteena sovittaa organisaation kaikki osa-alueet asiakkaiden haluihin ja tarpeisiin. Prosessityön tuloksena saavutetaan yhteisesti sovitut työtavat, selkeät roolit ja vastuut, tehokkuus ja tasapaino.

Ilmastonmuutosta vastaan! - Sekä pieniä että suuria tekoja tarvitaan

#
Raportoimme yritysvastuukehityksestämme Suomen ja Saksan yhtiöiden toimintojen osalta. Konserniin kuuluu lisäksi Espanjan rahapajan kanssa puoliksi omistettu yhteisyritys Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO SA), joka valmistaa aihiota Espanjassa. CECO SA on allekirjoittanut Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet liikekumppaneille ja on sitoutunut siltä osin noudattamaan yhtiön eettisiä toimintaohjeita.