#
Vastuullisuudesta yleensä

Tavoitteena olla vastuullisin valinta kaikille sidosryhmillemme

Suomen Rahapajan toiminnan ytimessä on sekä lisäarvoa tuottava liiketoiminta että yritysvastuun kantaminen. Nämä muodostavat terveen liiketoiminnan ytimen.

Vuonna 2017 Suomen Rahapajassa otettiin vastuullisuusloikka suhteessa yhtiön aikaisempaan yritysvastuutyöhön. Yhtiössä tehtiin sidosryhmien näkökulmasta olennaisuusanalyysi vastuullisuusasioille. Nyt yhtiössä tiedetään mikä yhtiön vastuullisuudessa on tärkeää myös sidosryhmien mielestä ja miten yhtiön vastuullisuustyöstä viestitään.

Vastuullisuustyö ei tule koskaan valmiiksi. Tärkeintä on ryhtyä toimeen.

Sidosryhmien näkövinkkelistä Suomen Rahapajan yritysvastuussa tärkeintä ovat reilut toimintaperiaatteet sidosryhmien kesken, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä vastuunkantaminen ympäristöstä ja henkilöstöstä. Lisäksi arvostettiin organisaation vastuullista hallintotapaa.

Hyvä kiertämään. Edistämme yhteiskuntavastuuta koko arvoketjussamme.

Sidosryhmille tehdyn olennaisuuskyselyn tulosten sekä yhtiön yleisten eettisten toimintaohjeiden ja erillisten kumppaneille suunnattujen eettisten toimintaohjeiden pohjalta rakennettiin yhtiön vastuullisuusmittarit sekä viestintäkonsepti Suomen Rahapajan manifesti, joka määrittelee Suomen Rahapajan yritysvastuun pääperiaatteet sekä jo toteutetut ja tulevat toimenpiteet.

Raportoimme yritysvastuukehityksestämme Suomen ja Saksan yhtiöiden toimintojen osalta. Konserniin kuuluu lisäksi Espanjan rahapajan kanssa puoliksi omistettu yhteisyritys Compañía Europea de Cospeles S.A. (CECO SA), joka valmistaa aihiota Espanjassa. CECO SA on allekirjoittanut Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet liikekumppaneille ja on sitoutunut siltä osin noudattamaan yhtiön eettisiä toimintaohjeita.