#
Juhlarahaliiketoiminta

Juhlarahamyynnissä saavutettiin positiivinen tulos

Suomen Rahapaja -konsernin juhlarahaliiketoimintaa on uudistettu viime vuosina. Nyt saavutetun positiivisen tuloksen taustalla on pitkäjänteinen työ uusien jälleenmyyjien ja asiakkaiden tavoittamiseksi sekä juhlarahamarkkinoinnin ja -myynnin kehittämiseksi.

Juhlarahaliiketoiminnan kokonaisuus muodostuu pienistä puroista. Asiakaskunnan muodostavat pääsääntöisesti keräilyharrastamiseen keskittyvät suuret globaalisti toimivat jälleenmyyjät sekä paikallisesti toimivat erikokoiset yritykset ja myös yksityishenkilöt. Kiinteä ja säännöllinen vuorovaikutus toimintaa säätelevien tahojen sekä alan järjestöjen ja Suomen Rahapajan oman palauteryhmän ja muiden liiketoimintaan liittyvien tahojen kanssa on tärkeää.

Tulostavoitteiden lisäksi päämääränä on nykyisten asiakkuuksien syventäminen sekä uusien asiakkuuksien hakeminen lahjatavaramarkkinasta ja markkinalähtöisyyden lisääminen. Mitä paremmin omat prosessit ja viestintävalmiudet ovat kunnossa sen helpommin ja tehokkaammin onnistuu yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.

Vuonna 2015 asiakasmäärää saatiin edelleen kasvatettua ja myös jälleenmyyjäverkosto laajeni. Vuoden alussa aloitettu 10 € juhlarahojen numerointi lisäsi asiakkaiden kiinnostusta juhlarahoja kohtaan.

#

Uusia toimenpiteitä vuonna 2015

Suomen Rahapajan juhlarahat valmistetaan kaikki yhtiön Vantaan tehtaalla. Vuoden 2015 hopeisissa juhlarahoissa oli ensimmäistä kertaa käytössä Suomalaisen Työn Liiton vuoden 2014 lopussa myöntämä Avainlippu-tunnus, joka voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle. Yhtiö on pyrkinyt myös pakkaussuunnittelussa hyödyntämään ensisijaisesti kotimaisia, kierrätettävistä materiaaleista valmistettuja kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, jotka olisivat vetovoimaisia myös lahjanostajille.

Vakaan nykyasiakaskunnan varmistaminen ja uusien asiakkuuksien tavoittaminen on juhlarahaliiketoiminnassa ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2015 kartoitettiin uusia markkina-alueita esim. Kaukoidän suunnalta. Juhlarahamyynnin prosesseja edistettiin, jotta tulevien tuotteiden markkinointi voitiin aloittaa entistä aikaisemmassa vaiheessa.

Kotimaassa aktivoiduttiin uudenlaisella näkyvyydellä olemalla mukana Sisun juhlavuodessa ja Urheilurahat-sarjan yhteydessä erilaisissa tapahtumissa. Suomen Rahapaja teki yhteistyötä eri lajiliittojen kanssa ja jalkautui uudella pop-up -myyntikärryllä merkittäviin urheilutapahtumiin.

Sosiaalista mediaa on valjastettu entistä tehokkaammin juhlarahamyynti- ja brändityöhön, mistä tuloksena saavutettiin useita onnistuneita kampanjoita. Sosiaalisen median haltuunottoon ja markkinointiviestinnän kehittämiseen tullaan panostamaan myös jatkossa.

Juhlarahaliiketoiminnan kehittäminen jatkuu

Juhlarahaliiketoiminnan positiivinen tulos on merkki toiminnan oikeasuuntaisesta kehityksestä, mutta kysyntään heijastuu vuonna 2016 kuitenkin kotimaan kuluttajamarkkinan heikko tilanne. Työsarkaa riittää edelleen olemassa olevien asiakkuuksien kehittämisessä sekä uusien asiakkaiden ja markkinoiden saavuttamisessa. Yhtiön juhlarahaliiketoiminnan kannalta merkittävässä roolissa on verkkokauppa, jota tulee kehittää niin jälleenmyyjien kuin kuluttaja-asiakkaidenkin näkökulmasta.