Käyttörahat ja aihiot

Suomen Rahapaja vastaa asiakkaan odotuksiin

Vuonna 2015 tehokas myyntityö käyttöraha- ja aihioliiketoiminnassa jatkui ja kantoi hedelmää erityisesti käyttörahakaupassa. Järjestelmällinen ja jatkuva toiminnan kehittäminen sekä vuorovaikutus on myös myynnin edistymisen edellytys.

Käyttöraha- ja aihiomarkkinoiden liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut vuoden 2015 aikana merkittäviä muutoksia. Kilpailu on säilynyt erittäin tiukkana ja hinnat matalina. Käyttörahojen osalta kysyntä piristyi edellisistä vuosista ja aihioissa säilyi kohtalaisena.

Jatkuvasti eteenpäin

Vuosi 2015 oli työntäyteinen. Käyttörahaliiketoiminnassa yhtiö sai useita merkittäviä, monivuotisia sopimuksia. Aihiokaupassa kilpailu on entisestään kiristynyt.

Myynnin tulostavoitteiden lisäksi käyttöraha- ja aihioliiketoiminnassa päämääränä oli lisätä myynnin aktiivisuutta, parantaa globaalia edustajaverkostoa, virtaviivaistaa prosesseja sekä parantaa projektinhallintaa. Kaikilla osa-alueilla on menty eteenpäin. Yhtiö kasvatti markkina-aluettaan uusilla sopimuksilla. Työ jatkuu. Kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää toiminnan jatkuvaa parantamista.

#

Joustavuus ja asiakkaan odotusten tunteminen tärkeää

Suomen Rahapajalla on oma aihiotuotanto, mikä helpottaa käyttörahaprojektien hallintaa tuotteiden laadun ja toimitusaikataulujen osalta. Yhtäällä käyttöraha- ja aihioliiketoiminta saavat toisistaan tukea ja toisaalla ne ovat toisistaan riippumattomia liiketoiminta-alueita, jossa käyttörahoilla asiakaskunta muodostuu eri maiden keskuspankeista ja aihioissa rahapajoista. Asiakkaiden hankintaprosessit ovat molemmilla liiketoiminta-alueilla hyvin samankaltaiset.

Suomen Rahapaja vastaa asiakkaan odotuksiin. Käyttöraha- ja aihioasiakkaat odottavat hyvää laatua ja laatimansa teknisen spesifikaation mukaisia tuotteita. Yhtä tärkeää tuotelaadun kanssa ovat luotettavat ja turvalliset toimitukset sovitussa aikataulussa. Yhä tärkeämmäksi asiakkaiden mielestä nousee toimittajien vastuullisuus.

Lisäksi asiakkaat odottavat Suomen Rahapajalta ehdotonta turvallisuutta. Suomen Rahapaja on määritellyt yritysturvallisuuden keskeiseksi asiakkaan luottamuksen rakentajaksi. Turvallisuus on yksi toiminnan lähtökohdista ja jatkuvan kehittämisen kohde.

Myynti työskentelee ennakoiden ja järjestelmällisesti laadun, toimitusvarmuuden ja vastuullisuuden eteen yhdessä yhtiön muiden toimintojen kanssa. Myyntitiimissä on vahva usko Suomen Rahapajan kykyyn menestyä. Se näkyy motivoituneena työnä, joka on tuottanut tulosta.

Tulevaisuuden kasvupotentiaalista entistä tiukemmin kiinni

Käyttörahojen tilauskanta on suhteellisen hyvä mutta toisaalta raha-aihioiden kysyntätilanne on haastava. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen luonnollisestikin jatkuu edelleen. Tavoitteena on edelleen vahvistaa yhtiön kilpailukykyä.

Suomen Rahapaja pyrkii varmistamaan tulevaisuuden kasvupotentiaalia jatkamalla tunnettuuden kasvattamista uusilla markkina-alueilla, ja löytämään edelleen uusia asiakkuuksia valmistamilleen tuotteille ja palveluille.