Rahoituslaskelma

Suomen Rahapaja -konserni Suomen Rahapaja Oy
Liiketoiminnan rahavirta 1000 € 1.1.– 31.1.2015 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2015 1.1.– 31.12.2014
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä -2 936 -3 021 -167 -153
Suunnitelman mukaiset poistot 4 923 5 513 884 1 086
Käyttöpääoman muutos -212 -3 278 -1 793 -3 049
Rahoitustuotot ja -kulut 703 403 304 -8 529
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja luovutustappiot -21 -89 -231 -89
Käyttöomaisuusosakkeiden alaskirjaukset 0 0 0 6 009
Maksetut verot -426 -22 0 0
Liiketoiminnan rahavirta 2 032 -494 -1 003 -4725
Suomen Rahapaja -konserni Suomen Rahapaja Oy
Investointien rahavirta 1000€ 1.1.– 31.1.2015 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2015 1.1.– 31.12.2014
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 637 -580 -276 -153
Saadut osingot 3 3 3 8 806
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 21 89 26 89
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustulot 54 0 505 0
Tytäryhtiön fuusioiminen emoyhtiöön 0 0 27 0
Investointien rahavirta -1 559 -488 285 8 742
Suomen Rahapaja -konserni Suomen Rahapaja Oy
Rahoituksen rahavirta 1000 € 1.1.– 31.1.2015 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2015 1.1.– 31.12.2014
Pitkäaikaset lainat, muutos -9 856 -445 -8 244 2 587
Lyhytaikaiset lainat, muutos 7 632 1 528 6 750 0
Pitkäaikaiset lainasaamiset, muutos 0 0 4 369 -3 659
Lyhytaikaiset lainasasamiset, muutos 0 121 -2 642 -2 303
Saadut korot ja rahoitustuotot 126 79 81 60
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -832 -486 -388 -336
Rahoituksen rahavirta -2 931 796 -74 -3 650
Rahavarojen muutos -2 459 -186 -792 366
Rahavarat 1.1. 4 931 5 117 1 429 1063
Rahavarat 31.12. 2 472 4 931 637 1429
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (+) / vähennys (-) 3 595 596 -5 974 98
Vaihto-omaisuuden lisäys (+) / vähennys (-) -3 391 2 390 474 -4 319
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (-) / vähennys (+) 7 292 3 707 1 171
Yhteensä 212 3 278 -1 793 -3 049