Tase

1000 € 31.12.2015 31.12.2014
Suomen Rahapaja -konserni Vastaavaa Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 9 965 12 090
Aineelliset hyödykkeet 23 879 26 315
Sijoitukset 4 4
Pysyvät vastaavat yhteensä 33 848 38 409
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 16 173 19 564
Pitkäaikaiset saamiset 222 783
Lyhytaikaiset saamiset 14 828 10 714
Rahat ja pankkisaamiset 2 472 4 931
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 33 694 35 991
Vastaavaa yhteensä 67 542 74 400
Vastattavaa Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Vararahasto 235 211
Edellisten tilikausien voitto 23 462 26 929
Tilikauden voitto -4 230 -3 560
Oma pääoma yhteensä 30 915 35 028
Vähemmistöosuus 162 162
Konsernireservi 0 154
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 14 917 25 583
Lyhytaikainen vieras pääoma 21 548 13 473
Vieras pääoma yhteensä 36 465 39 056
Vastattavaa yhteensä 67 542 74 400
1000 € 31.12.2015 31.12.2014
Suomen Rahapaja Oy Vastaavaa Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 159 178
Aineelliset hyödykkeet 13 671 14 322
Ennakkomaksut 97 35
Sijoitukset 31 156 32 183
Pysyvät vastaavat yhteensä 45 084 46 719
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 11 001 11 475
Pitkäaikaiset saamiset 3 102 7 471
Lyhytaikaiset saamiset 14 490 5 875
Rahat ja pankkisaamiset 637 1 429
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 29 231 26 250
Vastaavaa yhteensä 74 315 72 969
Vastattavaa Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 448 6 448
Edellisten tilikausien voitto 30 622 31 003
Tilikauden voitto -630 -381
Oma pääoma yhteensä 41 439 42 070
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 407 644
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 14 225 22 469
Lyhytaikainen vieras pääoma 18 244 7 787
Vieras pääoma yhteensä 32 469 30 256
Vastattavaa yhteensä 74 315 72 969