Tuloslaskelma

1000 € 1.1.– 31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto 88 219 76 208
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (–) 725 1 370
Liiketoiminnan muut tuotot 432 560
Materiaalit ja palvelut -58 741 -47 856
Henkilöstökulut -10 619 -9 169
Poistot ja arvonalentumiset -4 923 -5 513
Liiketoiminnan muut kulut -17 324 -18 217
Liikevoitto -2 233 -2 618
Rahoitustuotot- ja kulut -703 −403
Voitto ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 936 -3 021
Satunnaiset erät -1 443 0
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -4 379 -3 021
Tilikauden verot 149 -538
Vähemmistöosuus 0 0
Tilikauden voitto -4 230 -3 560
1000 € 1.1.– 31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Suomen Rahapaja Oy Liikevaihto 48 995 23 620
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (–) 886 2 157
Liiketoiminnan muut tuotot 322 110
Materiaalit ja palvelut -40 948 -21 346
Henkilöstökulut -4 128 -3 382
Poistot ja arvonalentumiset -884 -1 086
Liiketoiminnan muut kulut -4 106 -2 745
Liikevoitto 137 -2 672
Rahoitustuotot- ja kulut -304 8 529
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 -6 009
Tulos ennen satunnaisia eriä -167 -153
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset kulut -700 0
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -867 -153
Tilinpäätössiirrot 236 -228
Tuloverot 0 0
Tilikauden tulos -630 -381