#
Sosiaalinen vastuu

Toiminnan kehittämisen vuosi

Vuosi 2015 oli Suomen Rahapaja -konsernissa henkilöstön ja sen johtamisen näkökulmasta toiminnan kehittämisen vuosi, mikä näkyi useissa niin arkea helpottavissa pienissä uudistuksissa kuin suuremmissa prosessiuudistuksissakin.

Suomen Rahapaja -konsernissa henkilöstöjohtamisen tavoitteena on osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöjohtaminen vaikuttaa tuloksellisuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen työn arjessa samalla työhyvinvoinnin toteutumisen mahdollistaen.

Vastuulliset toimintatavat ovat yhtälailla osa henkilöstöjohtamista kuin yhtiön toimintaa muutenkin. Tasapuolinen kohtelu, lakien, säädösten ja sopimusten noudattaminen toimivat pohjana henkilöstöjohtamiselle.

Vuorovaikutus yhtiön johdon ja muun henkilöstön välillä on tärkeää. Se on jatkuvan kehittämisen kohde. Suomen Rahapaja -konsernissa halutaan rakentaa tulevaisuutta ja edelläkävijyyttä yhdessä. Yhdessä haetaan tapoja tehdä arjesta yhä sujuvampaa.

Vuoden 2015 aikana yhtenäistettiin henkilöstöjohtamisen käytäntöjä emo- ja tytäryhtiön välillä. Yhtenäistäminen jatkuu edelleen.

Suomen Rahapajalla on nollatoleranssi tapaturmien suhteen. Tavoitteemme on estää terveysriskit ja työtapaturmat. Työturvallisuuden kehittäminen on jatkuvan kehittämisen kohde, jota huolletaan säännöllisillä työturvallisuuden havainnointikierroksilla ja työturvallisuuskoulutuksilla.

Toiminnan kehittämiseen panoksia niin Vantaalla kuin Halsbrϋckessä

Vuonna 2014 aloitettiin Halsbrücken aihiotehtaalla henkilöstön kehittämiseksi Fit for the Future –hanke, jota jatkettiin vuonna 2015. Tuotannon organisaatio uudistettiin ja prosessien hallintaa kehitettiin. Lisäksi osaamisen kehittämiselle luotiin uusi, tulevaisuuden tarpeet varmistava järjestelmä

Vantaan kolikkotehtaalla käynnistyi keväällä kehittämishanke tehokkaamman, sujuvamman ja viihtyisämmän työnteon edistämiseksi. Hankkeen lähtökohtana on ollut yhdistää sadan prosentin vastuun periaate ja Lean-filosofia. Tavoitteena on sujuvoittaa työn arkea yhdessä jokaisen työntekijän omien huomioiden pohjalta. Kehittämistä on toteutettu pienryhmätyöskentelynä ja Lean-elementtejä on otettu käyttöön työn ohessa. Kehittämishankkeessa on toteutettu suuri määrä pieniä, arkea sujuvoittavia parannuksia, mutta myös merkittäviä prosessiuudistuksia on viety läpi.

Sekä Halsbrϋcken että Vantaan kehittämishankkeissa henkilöstöllä ja henkilöstön edustajilla on tärkeä rooli. Kehittämistyötä tehdään yhdessä. Työ jatkuu 2016.Huomio osaamisen varmistamiseen

Vuonna 2015 Halsbrϋckessä ja Vantaalla kiinnitettiin erityistä huomiota myös moniosaamiseen uudistamalla ja täsmentämällä yhtiön tuotannon osaamistasoa kartoittavia osaamismatriiseja. Pyrkimyksenä on ollut varmistaa kyky vastata haasteisiin myös tulevaisuudessa sekä edistää työn mielekkyyttä ja sitoutumista, tarjoamalla mahdollisuuksia kehittymiseen ja urapolkuihin. Työ osaamisen varmistamisen parissa jatkuu vuonna 2016.

Henkilöstökysely osoitti kehitystä oikeaan suuntaan

Vuoden 2015 henkilöstökyselyssä saavutettiin sekä Halsbrϋckessä että Vantaalla huomattavasti edellisvuotta korkeampi osallistumisaste. Kyselyn tulokset osoittivat, että kehitystä on tapahtunut monella rintamalla oikeaan suuntaan. Henkilöstön usko ja luottamus yrityksen menestykseen tulevaisuudessa on vahvistunut. Vantaalla henkilöstö nosti kyselyn pohjalta kehityskohteeksi vastuullisuuden, joka on keskeisenä teemana jo käynnissä olevassa koko yksikköä koskevassa kehityshankkeessa. Halsbrückessa kyselyn pohjalta aloitettiin työhyvinvointi- ja työterveysjärjestelmän rakentaminen.