#
Vastuullisuudesta yleensä

Yritysvastuustandardin avulla vastuullisuuden kenttä hallintaan

Suomen Rahapaja –konserni käyttää ISO 26000 –yritysvastuustandardia oppaanaan vastuullisuuden käytännön toteutuksessa. Kansainvälinen ISO 26000 –yritysvastuustandardi kuvaa eri sidosryhmien yhteisen käsityksen yritysvastuusta. ISO 26000 -standardin lisäksi konsernissa vastuullisuuden kehittämistä tarkastellaan sosiaalisen -, ympäristö- ja taloudellisen vastuun näkökulmasta.

Järjestelmä ei ole vielä sertifioitavissa, mutta sen avulla yritys voi omaksua yritysvastuuperiaatteita. Standardi käsittelee yhteiskuntavastuun terminologiaa ja periaatteita, yhteiskuntavastuun tunnistamista ja sidosryhmien osallistamista sekä seitsemää yhteiskuntavastuun ydinaihetta: organisaation hallintotapaa, ihmisoikeuksia, työelämän käytäntöjä, ympäristöä, oikeudenmukaisia toimintatapoja, kuluttaja-asioita sekä yhteisön toimintaan osallistumista ja yhteisön kehittämistä.

Painopisteenä ihmisoikeudet ja oikeudenmukaiset toimintatavat

Yhtiö on jo vuosia tehnyt työtä yritysvastuun kehittämisessä ja konsernissa työ vastuullisuuden kentän systematisoimiseksi aloitettiin suunnittelemalla miten ja missä aikataulussa ISO 26000 -standardin eri ydinaihealueet käydään läpi.

Vuonna 2015 yhtiössä käsiteltiin yritysvastuun ydinaiheista ihmisoikeuksia sekä oikeudenmukaisia toimintatapoja. Työssä arvioitiin miten ihmisoikeudet ja oikeudenmukaiset toimintatavat näkyvät tällä hetkellä yhtiön arjessa ja miten toimintaa edellä mainittujen ydinaiheiden näkökulmasta kehitetään. Työn tuloksena aloitettiin muun muassa yhtiön eettisten ohjeiden päivitystyö. Vuoden 2016 aikana on tavoitteena tehdä koulutuksia ja täsmennyksiä liittyen siihen, miten eettisten ohjeiden päivitykset vaikuttavat yhtiön toimintaan eri sidosryhmien kanssa.