#
Ympäristövastuu

Yritysvastuu rakentuu sisältä käsin, pienistä teoista

Vantaan tehtaalla valmistetaan metallirahaa ja Halsbrücken tuotantolaitoksessa tehdään metallirahan leimaamisessa tarvittavia raha-aihioita. Suomen Rahapaja -konsernin Vantaan ja Halsbrücken tehtailla on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, jotka ohjeistaa systemaattisesti yhtiön ympäristöasioiden hallintaa ja tuloksellisuutta.

Vantaan ja Halsbrücken tehtailla on omat ISO 14001 -ympäristöjärjestelmäsertifikaattinsa, joita auditoidaan ulkopuolisen auditoijan toimesta vuosittain. Lisäksi Halsbrückeen saatiin vuonna 2015 ISO 50001 -energiasertifikaatti, joka tähtää energiakulutuksen pienentämiseen.

Keskeinen konsernin toiminnasta aiheutuva ympäristökuorma syntyy materiaalikuljetuksista ja pakkauksista. Näiden vaikutuksen pienentäminen on jatkuva kehittämiskohde. Avainasemassa kuljetuksista aiheutuvan ympäristökuorman pienentämisessa on kiinteä vuorovaikutus tavarantoimittajien kanssa sekä ympäristöä vähän kuormittavat pakkausmenetelmät. Kuljetusten hiilidioksidipäästöjä ympäristöön seurataan ja mitataan kuljetusmuodoittain (ks. kuva).

Lisäksi kummallakin tehtaalla ympäristökuorman pienentämiseen kiinnitetään huomioita myös muista näkökulmista.


Vantaa

Kolikkotehtaalla jatkuvaa parantamista

Vuonna 2015 Vantaan tehtaan työsuojelutoimikunta teki ympäristöriskiarvioinnin, jonka pohjalta tarkkaan valvottuja, korkeatasoisia työskentelyolosuhteita analysoidaan ja parannetaan jatkuvasti. Menneenä vuonna parannettiin leimauksen työturvallisuutta sekä madallettiin melutasoa.

Pitkän tähtäimen jatkuva tavoite Vantaalla on vähentää sekajätteen syntymistä ja edistää kierrätystä. Muun muassa vuonna 2015 vähennettiin energiajätteen määrää erottamalla kirkkaat muovikalvot ja toimittamalla niitä muovituotteita valmistavan teollisuuden raakaineiksi. Vantaalla kierrätyksen edistymistä mitataan seuraamalla hyötykäyttöprosenttia, sekametallin kierrätystä sekä sekajätteen osuutta (ks. kuva).

Tulevaisuudessa selvitetään lisää muita mahdollisuuksia hyödyntää yhtiön toiminnasta syntyvää jätettä teollisuuden raaka-aineena. Lisäksi varmistetaan, että ympäristönäkökulmat ovat tiukemmin integroitu Vantaan tehtaan toimintoihin.

Halsbrücke

Aihiotehtaalla iso harppaus ympäristökuorman pienentämiseen

Vuonna 2015 Halsbrücken aihiotehtaalla otettiin käyttöön ISO 50001 standardin mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä. Päätavoitteena on vähentää energian kulutusta jokaista tuotettua aihiotonnia kohti.

Halsbrücken vuonna 2015 aloitettu ympäristötavoiteohjelma jatkuu myös vuonna 2016 tähdäten jatkuvaan parantamiseen jäteveden, melun ja vaarallisten aineiden aiheuttaman ympäristökuorman pienentämiseksi. Lisäksi tehtaalla on yleistavoitteena parantaa raaka-aineiden vastuullista käyttöä. Näille ohjelmille asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vuoden 2015 lopussa aloitettiin hanke, jossa vuoden 2016 aikana rakennetaan uusi jäteveden käsittelyjärjestelmä, joka tähtää asetettujen tavoitteiden mukaiseen jäteveden ja vaarallisten aineiden ympäristökuorman vähentämiseen.