Juhlarahaliiketoiminta

Juhlarahamyynnin suunnitelmallisuutta lisättiin

Parhaiten vuonna 2016 kaupallisesti menestyivät 2 € erikoisrahat, joita julkaistiin kaksi. Jalometallisten ja muiden perusmetallisten juhlarahojen osalta tavoitteiden saavuttaminen oli haasteellisempaa, eikä niitä ponnisteluista huolimatta kaikilta osin saavutettu.

Juhlarahaliiketoiminnan asiakaskunnan muodostavat erikokoiset jälleenmyyjäasiakkaat sekä kuluttaja-asiakkaat Suomessa ja ulkomailla, mikä asettaa markkinoinnille omat vaatimuksensa. Tunnistetun potentiaalisten lahjanostaja-asiakkaiden tavoittaminen on osoittautunut haasteelliseksi. Tästä syystä vuonna 2016 käynnistettiin suunnitelmallinen työ juhlarahaliiketoiminnan asiakkuuksien kehittämiseksi. Kehittämistoimet perustuvat laadittuun uusasiakashankinnan toimintasuunnitelmaan, jonka mukaisesti toteutettiin erilaisia toimenpiteitä asiakaskannan vahvistamiseksi. Toimenpiteisiin on kuulunut useita yrityksille suunnattuja kampanjoita, joissa on markkinoitu juhlarahoja yrityslahjoiksi. Uusasiakashankinta on pitkäjänteistä työtä.

Vuoden 2016 alun jääkiekkoraha ja markkinointiyhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton kanssa 2016 Nuorten MM-kisoissa toi runsaasti näkyvyyttä sekä yhtiölle että juhlarahalle ja lisäsi kisamenestyksen siivittämänä tuotteen myyntiä. Samoin tammikuussa 2016 julkaistu Karl Fazer ja suomalaisuus -juhlaraha piti sisällään onnistuneen tuoteyhteistyön Oy Karl Fazer Ab:n kanssa. Oikeiden sidosryhmien kartoittaminen ja osallistaminen juhlarahavalmisteluun ja -markkinointiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa onkin vahvistunut edellisvuosista juhlarahaliiketoiminnassa.

Suomen Rahapajan vuoden 2017 juhla- ja erikoisrahat mukana Suomi 100-ohjelmassa

Suomen Rahapajan juhlarahaliiketoiminnassa katsotaan odottavin ja positiivisin mielin kohti Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuotta. Juhlavuoden juhla- ja erikoisrahojen mukanaolo valtionneuvoston kanslian koordinoimassa Suomi 100 -ohjelmassa avasi jo vuoden 2016 aikana useita uusia ikkunoita juhlarahaliiketoiminnan kehittämiseen.

#