#
Käyttörahat ja aihiot

Haasteiden keskellä asiakastuntemus lisääntyi ja uusia asiakkuuksia voitettiin

Vientiosaaminen on yksi Suomen Rahapajan vahvuuksista ja yhtiön elinehto. Käyttöraha- ja aihioliiketoiminnan asiakkaiden, keskuspankkien ja rahapajojen, toimitukset on hoidettu sovitusti asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia kunnioittaen. Hyvin toteutettujen asiakasprojektien ansiosta Suomen Rahapajalla on maine luotettavana ja vastuullisena toimittajana.

Suomen Rahapajan vahvuuksia käyttöraha- ja aihiotoimittajana ovat: kyky toimia globaalisti myynnistä toimituksiin, tuotteiden laatu sekä yhtiön jatkuva ja systemaattinen työ luotettavuuden, vastuullisuuden ja yritysturvallisuuden kehittämiseksi. Lisäksi yhtiön pitkä kokemus käyttörahojen ja aihioiden valmistajana ja toimittajana on kasvattanut Suomen Rahapajan asiantuntijuutta opastaa asiakasta tuotteiden teknisten ominaisuuksien kehittämisessä ja järkevien materiaalivalintojen tekemisessä.

Käyttörahaliiketoiminnassa päästiin tavoitteisiin - aihioliiketoiminnassa haasteita

Vahvuuksista huolimatta sekä käyttöraha- että aihiomarkkinan toimintaympäristö on haasteellinen. Alalla tarjolla olevan ylikapasiteetin vuoksi hintakilpailu on tiukkaa, mikä merkitsee jatkuvaa painetta oman kilpailukyvyn kehittämiseen. Lisäksi julkishallinnon asiakkuuksien usein vaikeasti ennakoitavissa olevat hankinta-aikataulut ovat haasteellisia kapasiteetin hallinnalle.

Käyttörahaliiketoiminnassa asetetut tavoitteet saavutettiin. Suomen Rahapajan saavutettavissa olevat markkinat ovat onnistuneiden myyntiponnistelujen johdosta laajentuneet, mikä näkyi lisääntyneinä tarjouspyyntöinä entistä suuremmalta asiakaskunnalta. Vuoden 2016 tarjouspyynnöt olivat kuitenkin pieniä.

Yhtiö rekisteröityi toimittajaksi useille uusille potentiaalisille asiakkaille ja onnistui saamaan tilauksia uusilta asiakkailta Lähi-Idässä ja Latinalaisessa Amerikassa, muun muassa Dominikaanisesta tasavallasta ja Boliviasta. Vuonna 2016 saatujen tilausten myötä tilauskirja vuodelle 2017 on vahva.

Aihioliiketoiminnassa asetettuja tavoitteita ei saavutettu johtuen muutamien merkittävien tarjouskilpailujen siirtymisestä vuodelta 2016 vuodelle 2017. Vuoden 2015 tuotannon rajoitteet heijastuivat osaltaan vielä vuoden 2016 toteumaan. Lisäksi erityisesti Euroopassa hintakilpailu on kiristynyt entisestään.

Käyttöraha- ja aihioliiketoiminnan näkymät vuoteen 2017

Käyttörahojen osalta vuosi 2017 näyttää lupaavalta. Tilauskirja on jo varsin vahva ja näkymät hyvät, sillä kysyntä tullee jatkumaan kohtuullisen tasaisena vuoteen 2016 verrattuna. Kilpailu on kuitenkin kovaa, mikä vaatii Suomen Rahapajalta jatkuvaa kilpailukyvyn kehittämistä.

Aihioiden osalta tilanne on haastavampi. Tilauskirja vuodelle 2017 on kohtalainen. Yhtiössä uskotaan, että tiukka hintakilpailu jatkuu, joten haasteena on myös aihioiden osalta toiminnan kehittäminen koko ajan kilpailukykyisemmäksi.

#