#

Muutosten vuosi 2016

Suomen Rahapaja -konsernin liiketoiminnan kehitys jatkui edelleen haastavana. Käyttökate ja kassavirta olivat positiivisia, mutta liiketoiminnan tulos negatiivinen. Liiketoiminnallisen tuloksen parantamiseksi Suomen Rahapaja aloitti vuonna 2016 muutosohjelman, jossa toimintaa kohdistetaan strategisille painopistealueille yhtiön arvoja ja vahvuuksia hyödyntäen ja kehittäen. Yhtiö on Suomen valtion kokonaan omistamana, kaupallisin perustein toimiva yhtiö.

Strategiset painopistealueet antavat toiminnalle suuntaa

Suomen Rahapaja terävöitti strategisia painopistealueita, joita ovat kannattavuus, pitkäjänteisyys, ketteryys ja vastuunkanto. Yhtiö keskittyy kannattavan myynnin lisäämiseen, kustannusten pienentämiseen, sekä tehokkuuden nostamiseen. Prosessien ja laadun kehittäminen sekä yritysvastuu ovat pitkäjänteisen liiketoiminnan kulmakiviä. Voimakkaat vaihtelut kysynnässä vaativat Suomen Rahapajalta ketteryyttä. Tämä edellyttää huomion kohdistamista sidottuun käyttöpääomaan sekä laajan ja toimivan toimittajaverkoston rakentamista. Tulosten järjestelmällinen mittaaminen ja nopea reagointi ovat keskeistä menestymiselle haastavassa toimintaympäristössä.

Katsaus liiketoiminta-alueisiin

Käyttörahaliiketoiminnan liikevaihdon kasvu 46 % vastasi odotuksia. Uusia asiakkuuksia saatiin mm. Keski-Amerikassa ja Lähi-Idässä. Myös tilauskanta parani loppuvuotta kohden. Vaikka parannusta edellisvuodesta olikin merkittävästi, kannattavuus ei ollut tyydyttävä. Aihioliiketoiminnassa nähtiin kannattavuuden suhteellinen paraneminen ja jälkimmäisellä vuosipuoliskolla piristynyt kysyntä. Negatiivisesti myyntiin vaikuttivat muutamien asiakasprojektien siirtyminen. Juhlarahaliiketoiminnan vuosi sujui odotusten mukaisesti. Eino Leinon ja Georg Henrik von Wrightin kunniaksi lyödyt kahden euron erikoisrahat onnistuivat vuonna 2016 myynnillisesti. Kahden euron erikoisrahat ovat suosituimpia eurooppalaisia keräilyrahoja. Jalometalliset juhlarahat eivät myyneet odotetusti. Loppuvuonna fokus siirtyi jo Suomen satavuotisjuhlavuoteen 2017.

 

Tulevaisuuden näkymät

Suomen Rahapaja toimii haastavilla markkinoilla. Kolikoiden kysyntä linkittyy maailmantalouden kehitykseen. Yhtiön asiakkaiden, eli eri maiden keskuspankkien, valtiovarainministeriöiden ja rahapajojen kolikoiden ja aihioiden tarve riippuu mm. kunkin maan bruttokansantuotteen kehityksestä. Lisäksi uusien maksuvälineiden kirjo on luonut uutta näkökulmaa käteisen rahan tarpeellisuuden tarkastelulle. Tätä näkökulmaa ja sen mahdollisia vaikutuksia liiketoiminnan tulevaisuuteen yhtiön on seurattava huolellisesti. Käteinen raha on kuitenkin toistaiseksi säilyttänyt hyvin asemansa etenkin pienissä transaktioissa, joiden osuus on pysynyt merkittävänä maailmanlaajuisesti.

Asiakkaat arvostavat toimitusvarmuutta ja edullisia hintoja, mikä näyttäytyy tiukkoina tarjousehtoina sekä kovenevana hintakilpailuna. Maailmantalouden maltillinen kasvu vuonna 2016 ja hieman nopeampi reilun kolmen prosentin ennakoitu kasvu 2017-2018 piristivät loppuvuonna myös Suomen Rahapajan kysyntää kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vuonna 2016 aloitettu muutosohjelma liiketoiminnallisen tuloksen parantamiseksi vaatii paljon työtä ja prosessien systemaattista kehitystä. Koko henkilökunnan toiminta yhdessä kehityksen aikaansaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää.