Tuloslaskelma, konserni

1000 € 1.1.– 31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Suomen Rahapaja -konserni Liikevaihto 66 557 88 219
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (–) 5 455 725
Liiketoiminnan muut tuotot 282 432
Materiaalit ja palvelut -47 835 -58 741
Henkilöstökulut -9 539 -10 619
Poistot ja arvonalentumiset -4 385 -4 923
Liiketoiminnan muut kulut -12 180 -18 767
Liikevoitto -1 646 -3 676
Rahoitustuotot- ja kulut -398 -703
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 044 -4 379
Tilikauden verot -166 149
Vähemmistöosuus 1 0
Tilikauden voitto -2 209 -4 230