Ympäristövastuu

Tehokasta ja ennakoivaa ympäristöpolitikkaa

Suomen Rahapaja -konserni haluaa edelleen vahvistaa asemaansa aihioiden sekä käyttö- ja keräilyrahojen vastuullisena valmistajana. Ympäristölainsäädännön asettamien määräysten ja velvoitteiden täyttämisen lisäksi yhtiö on sitoutunut pienentämään tehokkaasti ja ennakoivasti toiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Suomen Rahapajan liiketoiminta on suuressa määrin vientivetoista. Yhtiön tekemän itsearvioinnin mukaan suurin osa konsernin välittömistä ympäristövaikutuksista on peräisin raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuksista. Aihioiden ja kolikoiden valmistusprosessien ympäristövaikutuksia ovat erilaiset jätteet, prosessivedet, vaaralliset aineet sekä melu. Valtaosa konsernin energiankulutuksesta on sähkönkulutusta.

Konserni paransi vuonna 2016 ympäristöasioiden ja turvallisuuden hallintaa sekä vahvisti näihin liittyviä käytäntöjään. Säännölliset mittaukset, analyysit, suoritusarvioinnit ja kehittäminen johtivat toimenpiteisiin, joilla toimintaprosesseja ja niiden koordinointia parannetaan jatkuvasti.

Konserni kehittää aktiivisesti ympäristön kannalta kestäviä työskentelytapoja raaka-aineen ja energian käytön sekä jätteen, vaarallisten aineiden ja päästöjen määrän minimoimiseksi. Aihiotehtaan tavoitteena on vähentää jäteveden määrä puoleen nykyisestä vuoden 2017 loppuun mennessä. Yhtiö edistää kierrätystä ja käyttää monenlaista uusinta tekniikkaa.

#